0 212 522 42 09
info@hayfidan.com

Ceviz Fidanı

Ceviz Fidanı DikimiCEVİZ FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ceviz Fidanı Dikim Metotları ve Dekar Başına Düşen Ceviz Fidanı Sayıları
Ceviz fidanı dikim aralığı, toprak yapısına ve dikilecek ceviz fidanı çeşitlerine göre alttaki mesafelerle ve ceviz fidanı sayıları dikilebilmektedir. Ceviz bahçesinden olabildiğince kaliteli ve bol verim alabilmek için en uygun fidan çeşiti en uygun mesafede dikilmelidir.

 

·         8*4 Dikim Aralığı ( 1 dekara 30 adet ceviz fidanı dikilir. )

·         7*7 dikim aralığı ( 1 dekara 20 adet ceviz fidanı dikilir )

·         10*7 dikim aralığı ( 1 dekara 20 adet ceviz fidanı dikilir )

·         8*8 dikim aralığı ( 1 dekara 15 adet ceviz fidanı dikilir )

·         9*9 dikim aralığı ( 1 dekara 12 adet ceviz fidanı dikilir )

·         10*10 dikim aralığı ( 1 dekara 10 adet ceviz fidanı dikilir )

 
Ceviz Fidanı Ağacı Toprak İsteği


Ceviz fidanı yüksek taban suyu seviyesi drenaj kanalları açılarak düşürülmediği durumda da birkaç yıl içinde ağaç tamamen kurur. Bu bahçelerde fidanlar gelişme çağında iken hiçbir gelişme noksanlığı ve belirti göstermemesine karşılık, 5-7 yaşlarındaki fidanlar 5-6 m boy aldığında, cevizlerin gelişme düzeni bozulur ve bahçede taban suyunun daha yüksek olduğu yerlerden başlamak üzere, ağaçlar kurumaya başlarlar. Ceviz, toprak tuzuna dayanım yönünden orta derecedeki meyveler sınıfına girmektedir. Toprak ve suyun tuzluluğu ceviz yetiştiriciliği açısından önemlidir. Ceviz fidanı ağaçları toprak bakımından seçici olmamakla beraber, taban suyu seviyesi 2.5-3.0 metreden yukarı olmayan, fazla su tutmayan, gevşek, süzek alüvyonlu topraklarda daha iyi gelişir. Su tutan killi topraklarda ve durgun sulu yerlerde gelişemez.


Aşılı Ceviz Fidanı ağacının gelişmesi ilkbahardan başlayarak meyvenin olgunlaşıp yere düşeceği zamana kadar devam eder. Ceviz kökleri kazık köklü olup, derine uzadıklarından alt kısımları rutubetli olan, derin ve yumuşak topraklar yetiştiricilik için daha uygundur. Ceviz fidanı fazla oranda kireç ihtiva etmeyen ve su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden derin topraklarda iyi gelişir. Verimli topraklarda veya gübreleme, sulama gibi kültürel tedbirlerle verimliliği arttırılan topraklara dikildiğinde, cevizlerde gelişmenin hızlandığı ve meyve veriminin arttığı görülür.


Aşılı Ceviz Fidanı yer seçimi bakımından ceviz fidanı ağacı tarımını sınırlayan en önemli faktörlerden birisi, taban suyu seviyesi ve suyun kalitesidir. Fazla nem ve durgun sular kökler için gerekli oksijenin alınmasını engeller, bu nedenle kök gelişimi yavaşlar ve ağacın gelişmesi durur. Ceviz fidanı ağaçları her ne kadar yazları bol güneşli, kışları ılıman geçen, soğuk rüzgarlardan korunmuş vadilere daha çok uyum sağlamışsa da, soğuklama ihtiyacı, uyanma ve kış dinlenme periyotları dikkate alınarak bahçe kurulduğunda, kışı sert geçen yerlerde de ceviz yetiştiriciliği görülmektedir. Ceviz fidanı yaprak damar araları açık yeşil, damarlar ise kahverengi bir renk alır, sürgün uçlarında kurumalar görülür.

HER ÇEŞİT FİDAN ve BİTKİ

0 212 522 42 09veya

İLETİŞİM